( o^^)o( o' ')o( o^-^)o( o・・)o {ガンダム伝言リレー} ( o-^-)o( o^_^)o( oT.T)o( o~~)o
なまえことば連想したことじかん
( o-^-)o( o^_^)o( oT.T)o( o~~)o もどる ( o^^)o( o' ')o( o^-^)o( o・・)o
伝言リレー by micky